SJS_WEBSITE_TITEL_JURIDISCH_ADVIES

Rechtswinkel

De Rechtswinkel biedt kosteloos laagdrempelige rechtshulp.
De rechtenstudenten geven u mondeling advies bij eenvoudige zaken. Zij geven advies in arbeidsrecht, personen- en familierecht, verbintenissenrecht, huurrecht bestuursrecht en strafrecht. Bij complexere problemen zal de Rechtswinkel doorverwijzen naar een geschikte advocaat of een professionele rechtshulp.

Bereikbaarheid
De Rechtswinkel is gesloten in verband met vakantie van 1 augustus tot en met 22 augustus.

Vanaf 26 augustus weer open op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in Buurtplein Batau.

Telefonisch spreekuur weer vanaf maandag 24 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur.

Let op u bent verplicht om een afspraak maken. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Bureau Sociaal Raadslieden

Sociaal raadslieden geven kosteloos informatie, advies en concrete hulp.
Bij vragen en problemen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, arbeidsrecht, familierecht, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. Soms verlenen zij ook rechtsbijstand in bezwaar en beroep.

Bereikbaarheid
Op maandag en woensdag van 9.00 tot 10.00 uur zijn de inloopspreekuren in Gezondheidscentrum de Schans. U hoeft geen afspraak te maken.
U kunt ook nog steeds telefonisch contact opnemen of een mail sturen met uw naam en telefoonnummer.